Kontingent

Kontingent til grundejerforeningen er 3.500 kr årligt pr. grund. fra år 2025

Skal indbetales inden d. 31. januar hvert år på kontonummer 9570 13673551. Kontingentet går til bl.a. vedligehold af området, gartner, snerydning, vej og legeplads.

Når I indbetaler bedes I skrive jeres husnummer og hvilket år betalingen er for i betalingslinjen, f.eks. “UTZONS ALLE 91, 2018”.