Kontingent

Kontingent til grundejerforeningen er 1.500 kr årligt pr. grund.

Skal indbetales inden d. 31. januar hvert år på kontonummer 5389 0242045. Kontingentet går til bl.a. vedligehold af området, gartner, snerydning, vej og legeplads.

Når I indbetaler bedes I skrive jeres husnummer og hvilket år betalingen er for i betalingslinjen, f.eks. “UTZONS ALLE 91, 2018”.